Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Da, možete preusmjeriti svoju adresu na bilo koju drugu e-mail adresu.
Na Moj Telekom portalstranici  odaberite:“ Internet“ – „Postavke za e-mail“ – „Preusmjeravanje“.

Povratak na vrh