Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Da, kao korisnik Dial up usluge imate mogućnost korištenja Besplatni web prostor usluge. Ova usluga korisnicima omogućava objavu osobne web stranice veličine 5 MB. Aktivaciju ili deaktivaciju  usluge Besplatni web prostor ili promjenu naziva svoje besplatne web stranice možete napraviti putem Moj Telekom Portala.

Povratak na vrh