Mobitel

Koja je cijena za primljeni MMS u T-Mobile HR mreži i u drugoj mreži (roamingu)?

Primanje MMS poruka u T-Mobile HR mreži i u roamingu se ne naplaćuje.

Može li se na MMS primljen na e-mail odgovoriti e-mail porukom (reply) pošiljatelju MMS-a?

Ne, tako poslanu e-mail poruku primatelj neće moći primiti.

Kome sve mogu slati MMS poruke putem svog MMS mobilnog telefona?

MMS poruke možete razmjenjivati s korisnicima mreža: T-Mobile Austrija, T-Mobile Njemačka, T-Mobile Slovačka, TIM Italija, T-Mobile Češka, TIM Hellas Grčka i Mobitel Slovenija, te naravno unutar našeg T-Mobile Hrvatska, ali i s korisnicima bilo kojih drugih mobilnih mreža kojima možete slati i SMS. Oni će dobiti SMS obavijest da ih mogu pogledati na  http://mmcp.t-mobile.hr/mmcp/C. MMS poruke možete slati i na e-mail adrese.

Ne mogu primiti ili poslati MMS poruku?

  • Provjerite stanje na vašem računu za korisnike bonova - ukoliko imate manje od iznosa cijene 1 MMS poruke, slanje MMS poruka nije moguće - nadoplatite svoj račun za korisnike bonova i pokušajte poslati ili preuzeti poruku.
  • Na Siemens uređaju opcija GPRS može biti isključena - uključite je: Meni > Postavke > Podaci > GPRS  i označite kvačicom polje ispred opcije GPRS).
  • Probajte ugasiti i upaliti vaš mobilni uređaj i nastavite se koristiti uslugom.
  • Možda na vašoj lokaciji nemate GPRS signala - pokušajte poslati ili preuzeti poruku na drugom području.
  • Moguće da je valjanost MMS poruke istekla - valjanost MMS poruke određuje pošiljatelj, a iznosi najviše 3 dana od trenutka slanja poruke.

Što je sve potrebno za aktivaciju MMS-a?

Mobilni uređaj koji podržava MMS s ispravnim postavkama (mobilni uređaji kupljeni na T-Mobile prodajnim mjestima  imaju postavke za sve T-Mobile usluge te ih nije potrebno mijenjati. Ukoliko koristite MMS mobilni uređaj koji nije kupljen na T-Mobile prodajnom mjestu, postavke.

Za aktivaciju MMS usluge potrebno je poslati prvu MMS poruku sadržaja M na broj 13598 sa svog telefona koji podržava MMS nakon čega će na uređaju biti omogućeno i primanje MMS poruka.

Povratak na vrh