Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Mobitel

Koja je cijena za primljeni MMS u Hrvatski Telekom mreži i u drugoj mreži (roamingu)?

Primanje MMS poruka u HT mreži i u roamingu se ne naplaćuje.

Može li se na MMS primljen na e-mail odgovoriti e-mail porukom (reply) pošiljatelju MMS-a?

Ne, tako poslanu e-mail poruku primatelj neće moći primiti.

Kome sve mogu slati MMS poruke putem svog MMS mobilnog telefona?

MMS poruke možete razmjenjivati s korisnicima mreža: T-Mobile Austrija, T-Mobile Njemačka, T-Mobile Slovačka, TIM Italija, T-Mobile Češka, TIM Hellas Grčka i Mobitel Slovenija, te naravno unutar našeg Hrvatskog Telekoma, ali i s korisnicima bilo kojih drugih mobilnih mreža kojima možete slati i SMS. Oni će dobiti SMS obavijest da ih mogu pogledati na  http://mmcp.t-mobile.hr/mmcp/C. MMS poruke možete slati i na e-mail adrese.

Ne mogu primiti ili poslati MMS poruku?

  • Provjerite stanje na vašem računu za korisnike bonova - ukoliko imate manje od iznosa cijene 1 MMS poruke, slanje MMS poruka nije moguće - nadoplatite svoj račun za korisnike bonova i pokušajte poslati ili preuzeti poruku.

  • Na Siemens uređaju opcija GPRS može biti isključena - uključite je: Meni > Postavke > Podaci > GPRS  i označite kvačicom polje ispred opcije GPRS).

  • Probajte ugasiti i upaliti vaš mobilni uređaj i nastavite se koristiti uslugom.

  • Možda na vašoj lokaciji nemate GPRS signala - pokušajte poslati ili preuzeti poruku na drugom području.

  • Moguće da je valjanost MMS poruke istekla - valjanost MMS poruke određuje pošiljatelj, a iznosi najviše 3 dana od trenutka slanja poruke.

  • Aktivirajte MMS uslugu prema uputama niže.

Što je sve potrebno za aktivaciju MMS-a?

Mobilni uređaj koji podržava MMS s ispravnim postavkama (mobilni uređaji kupljeni na HT prodajnim mjestima)  imaju postavke za sve HT usluge te ih nije potrebno mijenjati. Ukoliko koristite MMS mobilni uređaj koji nije kupljen na HT prodajnom mjestu, potrebno je podesiti postavke.

Za aktivaciju MMS usluge potrebno je poslati prvu MMS poruku sadržaja M na broj 13598 sa svog telefona koji podržava MMS nakon čega će na uređaju biti omogućeno i primanje MMS poruka.

 

Povratak na vrh