Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Pozivi prema nepoznatim brojevima u međunarodnom prometu, čiji troškovi znaju biti višestruko veći, upućuju na aktiviranje dialera. U tom slučaju radi se o aplikacijama koje su pokrenute na računalu bez znanja vlasnika. Između ostalog, taj program može aktivirati spajanje preko modema na neki broj u inozemstvu, što može rezultirati velikim telefonskim računom. Program se obično downloada s interneta prilikom otvaranja slika, e-maila ili prebacivanja video zapisa (u najvećem broju slučajeva radi se o stranicama orijentiranima na zabavu za odrasle). Dialer se može ukloniti programima za otklanjanje spywarea.

Povratak na vrh