Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Ostalo

Prigovori korisnika fiksnih usluga

Prigovori se podnose pisanim putem u roku od 30 dana od dana dospijeća plaćanja računa e-mailom na prigovori@t.ht.hr, telefaksom na 0800 9393, na adresu Hrvatski Telekom d.d., p.p. 21, 10002 Zagreb ili na bilo kojem prodajnom mjestu Hrvatskog Telekoma.

Prigovori korisnika mobilnih usluga

Prigovori se podnose pisanim putem u roku od 30 dana od dana dospijeća plaćanja računa e-mailom na prigovori@t.ht.hr, telefaksom na 098 156 000, na adresu Hrvatski Telekom d.d., p.p. 526, 10002 Zagreb ili na bilo kojem prodajnom mjestu Hrvatskog Telekoma.

Povratak na vrh