Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Ostalo

Svakom doplatom svog broja na bonove produljujete njegovo trajanje.

Iznos bona Valjanost broja na bonove
20,00* kn    90 dana
30,00 kn    90 dana
60,00 kn    90 dana
120,00 kn 120 dana
200,00 kn 180 dana

*Bon od 20,00 kn je dostupan isključivo u Moj Telekom aplikaciji.

Valjanost broja na bonove računa se u odnosu na bon veće vrijednosti.
Na primjer: ako se unutar deset dana broj na bonove Hrvatskog Telekoma obnavlja bonom vrijednosti 30 i 120 kuna, broj će vrijediti još 120 dana, tj. onoliko koliko doplata bonom od 120 kuna produljuje valjanost broja.

Ako u međuvremenu svoj račun niste doplatili novim bonom, po isteku valjanosti broja on prelazi u stanje mirovanja koje traje 120 dana. U tom razdoblju moći ćete samo primati pozive i poruke te nadoplatiti svoj račun bonom. Nakon doplate vaš broj ponovno postaje aktivan.

Ako u navedenom razdoblju mirovanja ne nadoplatite račun, vaš će broj postati neaktivan te će se, nakon isteka sljedećih 180 dana, moći dodijeliti drugom korisniku bonova.

Iznos kojim ste doplatili svoj broj na bonove nema rok valjanosti.

Naša preporuka: bon najlakše doplatite potem Moj Telekom HRza iOS i Android pametne telefone.

Povratak na vrh