Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Ostalo

Plaćanje računa za HT mobilne i fiksne usluge kreditnom ili debitnom karticom omogućeno je svim privatnim korisnicima koji koriste mobilnu aplikaciju Moj Telekom za Android i iOS platformu ili putem Moj Telekom portala.

Saznajte više o e-računu.
Česta pitanja i odgovori o e-računu.

Povratak na vrh