Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Ostalo
  1. Nakon prijave na Moj Telekom Portal kliknite na  
  2. zatim iz padajućeg izbornika odaberite Usluge vezane uz Moj Telekom
  3. na ekranu se otvara lista usluga koje imaju PUK, te do istog dolazite klikom na Prikažite
Povratak na vrh