Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Ostalo

Na Moj Telekom Portal možete se registrirati:

  • OIB-om
  • E- mail-om
  • Brojem telefona i jednokratnom zaporkom koja stiže na SMS
  • Putem društvenih mreža
Povratak na vrh