Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Ostalo

Doregistraciju usluge možete napraviti tako da u lijevom izborniku kliknete na "Dodajte uslugu u Telekom ID".

Ukoliko je pronađena još neka usluga na vašem OIB-u bit će vam ponuđena mogućnost pridruživanja. Ukoliko usluga nije automatski pronađena, a koristite ju, doregistraciju možete napraviti ručno putem gumba za tu uslugu.

 

Povratak na vrh