Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Ostalo
  • Nakon prijave na Moj Telekom Portal u lijevom izborniku odaberite Internet
  • nakon toga Postavke e-mail-a
  • odabirom kartice Dodatna email adresa postavljate dodatnu besplatnu e-mail adresu
  • i potvrdite klikom na gumb Dodajte e-mail adresu
Povratak na vrh