Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Prilikom prvog pokretanja Windows Live Mail-a 2011 se automastki javlja prozor za konfiguracija e-mail accounta.
Ukoliko se ne pokreće Windows Live Mail 2011 prvi put, potrebno je dodati e-mail account pod Accounts > Email.

2011-livemail
 

Na slijedećem prozoru je potrebno upisati punu E-mail adresu, lozinku i označiti opciju remember password.
Također je potrebno upisati ime koje će biti vidljivo ispred same E-mail adrese pod Display name for your sent messages i označiti opciju Manually configure server settings.

live-mail2

Pod Incoming server information se upisuje dolazni server pop.ht.hr, a pod Outgoing server information mail.ht.hr.
Pod logon user name upisujemo korisničko ime i potvrđujemo klikom na Next.

live-mail3

Provjeru vršite klikom na tipku Send/Recieve.

live-mail4

Ukoliko već imate kreiran račun, potrebno je odabrati opciju Accounts > Properties > Servers gdje možete provjeriti postavke mail servera.

 

live-mail5

Nakon što izvršite izmjene, potvrdite sa OK.

Povratak na vrh