Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Pri prvom pokretanju programa Windows Live Mail-a 2007, dobiti ćete sljedeći prozor:

2007

U tom prozoru treba popuniti iduća polja:

E-mail address – ovdje upisujemo točan naziv e-mail adrese.
Password – upisujemo lozinku za pristup e-mailu.
Display Name – Tu se upisuje naziv koji želimo da druga strana vidi kada primi e-mail umjesto e-mail adrese (najčešće ime i prezime korisnika ili nekakav nadimak).
Obavezno treba staviti kvačicu na Manually configure server settings for e-mail account.

Ukoliko se ne pojavi taj prozor odmah nakon pokretanja programa treba sa lijeve strane kliknuti prvo na Mail i onda na Add e-mail account.

2007

Nakon toga se prikazuje idući ekran:

2007

U tom prozoru trebamo popuniti iduće polja:
My incoming mail server is a – treba biti postavljeno na POP3.
Incoming server – tu upisujemo naš pop server pop.ht.hr (Port bi trebao biti 110).
This server requires a secure connection (SSL) – obavezno ne označiti.
Log on using – Clear text authentication.
Login ID – upisujemo korisničko ime.
Outgoing server – mail.ht.hr (Port treba biti 25).
My outgoing server requires authentication – obavezno ne označiti.

Nakon toga kliknemo Next i potom Finish. S time završavamo kreiranje e-mail računa. Ukoliko je već kreiran e-mail račun, a kako bismo pristupili njegovim postavkama možemo s lijeve strane desnim klikom na naziv računa pristupiti padajućem izborniku u kojem odabiremo properties.

2007

2007

Ono što ovdje možemo dodatno podešavati se nalazi na kartici Advanced. Ukoliko ne uspijevate poslati neku veću poruku možete produžiti Server timeout i možete pod Delivery označiti Leave a copy of messages on server ukoliko želite da vam ostane kopija poruke na našem poslužitelju.

Ukoliko vam internetska veza puca prema internetu svaki puta nakon što provjerite poštu trebate provjeriti postavke samog e-mail klijenta kojima pristupamo na idući način:

2007

Kliknemo na ovu malu ikonu prikazanu na prethodnoj slici koja se nalazi u gornjem desnom djelu prozora i nakon toga se otvara padajući izbornik u kojem odabiremo Options. Nakon toga se otvara prozor ispod prikazan i u njemu treba označiti karticu Connection.

2007

Ukoliko je opcija Hang up after sending and receiving uključena, a koristite konekciju kao način spajanja na Internet, nakon provjere i slanja poruka veza će  biti prekinuta.

Povratak na vrh