Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

 Kliknite Start zatim E-mail (Windows Mail).

vista

Odaberite Tools, zatim Accounts.

vista

Internet Accounts odaberite Add.

U novom izborniku odaberite E-mail account , zatim Next.

Display name upišite: Ime i prezime , zatim Next za pristup na sljedeći izbornik.

Upišite  mail adresu te odabrati Next.

U polje Incoming mail upišite: pop.ht.hr
U polje Outgoing e-mail server upišite: mail.ht.hr
Zatim Next za pristup sljedećem izborniku.

v

U polje E-mail username upišite: korisničko ime
U polje Password upiši: lozinku

Potvrditi kreiranje mail accounta sa Finish.

Nakon što je račun kreiran odaberite CLOSE.

Povratak na vrh