Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Otvorite Microsoft Outlook 2007 i kliknite na Tools / Account Settings.

Otvorit će se Account Settings prozor na kojem pod kategorijom E-mail kliknite na New.

outlook

Na prvom koraku  odaberite Manually configure server settings or adiditional server types i kliknite Next.

outlook

Odabere se Internet E-mail i kliknete Next.

outlook

Na kraju još preostaje kliknuti Finish.

outlook

Povratak na vrh