Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Pokrenite Outlook Express, izaberite Accounts / Tools.

express 4

Kako biste kreirali novi mail account, pritisnite mišem na dijaloški okvir Mail, a zatim na gumb Add i izaberite Mail.

express 4

Otvora se dijaloški okvir Internet Connection Wizard u koji upisujete ime koje želite da vide primaoci vaše poruke…Next.

express 4

Unutar polja E-mail address upisujete e-mail adresu…Next.

express 4

Unutar polja My incoming mail server is a, odaberete POP3.

Upišite sljedeće podatke:

Incoming mail (POP3) server: onaj čiji e-mail račun ima, a HT je: pop.ht.hr
Outgoing Mail (SMTP) server: onaj preko koga se spaja, a HT je: mail.ht.hr

express 4

Uključite opciju Log on using.
POP Account Name (User name): Upisujete korisničko ime.
Password (lozinka): upisujete pripadnu lozinku.

express 4

Internet mail account name može biti bilo što što izaberete. U svakom slučaju to neće vidjeti oni kojima šaljete ili oni od kojih primate elektroničku poštu.

express 4

Unutar dijaloškog okvira Internet Connection Wizard, ako se na mrežu spajate putem svoga modema, odaberite Connect using my phone line.

express 4

Unutar dijaloškog okvira Internet Connection Wizard nalazi se opcija Choose Modem, nemojte ništa mijenjati jer se ovdje pojavljuje naziv vašeg modema.

express 4

Kako je već konfiguriran Dial up Networking i stvoren link za konekciju koji vam služi za spajanje na HT modemske ulaze ili ADSL, odaberite opciju Use an exsisting dial-up connection i unutar okvira izaberite Hrvatski Telekom.

express 4

Kliknete mišem na gumb Finish i konfiguracija Outlooka je završena.

Povratak na vrh