Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

 Za podešavanje email accounta preko Mac klijenta potrebno je kliknuti na Finder.

Pod opcijom Applications (1) se odabire Mail (2).

tiger

Za novi account se klikne na Continue.

tiger

Ovdje se odabere opcija POP (1) i ponovno klikne na Continue (2).

tiger

Pod General Information se unesu:
Account Description - naziv računa.
Full Name - Ime i prezime.
Email Address - Email adresa.

I nastavi sa kreiranjem accounta na Continue.

tiger


Pod Incoming Mail Server upišete
Incoming Mail Server: pop.ht.hr
User Name: korisničko ime
Password: lozinka

I opet kliknete Continue.

tiger

A pod Outgoing Mail Server upisujete:
Outgoing Mail Server: mail.ht.hr

I samo kliknete na Continue.

Nakon uspješnog kreiranja accounta (ako je sve dobro upisano) dobivate sljedeći prozor na kojem samo kliknete na Continue.

tiger

Za kraj još samo potvrdite sa Done i automatski vam se otvara program za provjeru e-maila.

tiger

Povratak na vrh