Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Račun konfigurirate na sljedeći način:

1. S lijeve strane Macintosh sučelja odaberite ikonicu "Mail"

mac mail

2. Otvoriti će se prozor prikazan na slici. Popunite sljedeća polja:

Full name: Ime i prezime
E-mail adress: e-mail adresa oblika ime.prezime@zg.t-com.hr
Password: lozinka koju ste dobili

mac mail

Nakon što popunite tražene podatke kliknite na "Continue"

3. Za dolazni server odaberite "POP":
incoming mail server: pop.ht.hr
username: korisničko ime koje ste dobili od Hrvatskog Telekoma
password: unesite lozinku

Kliknite na "Continue"

mac mail

4. Za Outgoing mail server unesite "mail.ht.hr"

Pritisnite "Continue" 

mac mail

5. Prikazat će se sažetak upisanih podataka. Pritisnite "Create". Spremni ste za korištenje e-pošte.

mac mail

Povratak na vrh