Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Televizija

Kolika je maksimalna udaljenost ADSL modema do MAXtv prijamnika?

Maksimalna udaljenost ADSL modema od MAXtv prijamnika je cca 50 metara.

Koja vrsta kabela se koristi za spajanje MAXtv prijamnika na ADSL modem?

Koristi se Ethernet kabel.

Shema spajanja uređaja

Korak A - Spojite djelitelj s telefonskom utičnicom

Uzmite djeliteij (1) i prateći shemu spajanja, ukopčajte jedan kraj vašeg postojećeg telefonskog kabela u va§u telefonsku utičnicu, a drugi kraj u djeliteij na ulaz TEL. LINIJA (LINE).

Korak B - Spojite telefonske aparate na djelitelj

Uzmite telefonski kabel (2) i prateći shemu spajanja, ukopčajte jedan kraj kabela u vas telefonski aparat, a drugi kraj u djeliteij na ulaz TEL APARAT (PHONE).

Ako imate vise tel. aparata, važno je da svi budu spojeni na izlaz TEL. APARAT (PHONE) iz djelitelja kako biste izbjegli smetnje na uslugama, detalje pogledajte u poglavlju 5. "Kako ispravno spojiti ADSL opremu?".

Korak C - Spojite MAXadsl modem

Uzmite telefonski kabel (3) i MAXadsl modem (4). Prateći shemu spajanja, spojite jedan kraj kabela u djeliteij na ulaz MODEM (DSL), a drugi kraj na ulaz MAXadsl modema.

Korak D - Spojite osobno računalo

Uzmite mrežni kabel (5). Prateći shemu spajanja, spojite jedan kraj kabela na ulaz LAN 1 (Internet) na MAXadsl modemu, a drugi kraj na mrežni ulaz vašeg osobnog računala. Ako želite svoje računalo spojiti putem bežične mreže MAXadsl modema, pogledajte poglavlje 3.5. "Surfajte bežično (spajanje računala na bežičnu mrežu modema)".

Korak E - Uključite MAXadsl modem

Uzmite strujni adapter (6). Prateći shemu spajanja, odgovarajući kraj strujnog adaptera ukopčajte u strujni priključak MAXadsl modema, a drugi kraj strujnog adaptera u strujnu utičnicu. Nakon toga uključite MAXadsl modem prekidačem sa stražnje strane modema.

Počinje automatska konfiguracija MAXadsl modema - pričekajte 15-ak minuta dok LED lampice
ne poprime sljedeće boje:

  • Power: zeleno
  • Broadband: zeleno (ne smije treperiti)
  • Internet: zeleno
  • Wireless: zeleno (WPA zaštita) ili narančasto (WEP zaštita)

Kada ste spojili opremu i provjerili svijetle li LED lampice kako je gore opisano,
provjerite možete li surfati internetom. Otvorite web preglednik i upišite moj.hrvatskitelekom.hr

NAPOMENA:

Ukoliko se nakon automatske konfiguracije i dalje ne možete spojiti na internet, još jednom provjerite jesu li kabeli dobro spojeni te svijetle li sve LED lampice kako je opisano u koraku E. Ako se i dalje ne možete spojiti na internet, modem možete konfigurirati ručno, detalje pogledajte u poglavlju 4. "Ručno podešavanje MAXadsl modema".

Ako spajate i MAXtv uslugu, pratite sljedeće korake

Korak F - Spojite MAXtv prijamnik

Uzmite mrežni kabel (7) i MAXtv prijamnik (8). Jednu stranu mrežnog kabela ukopčajte u MAXadsl modem u priključak ETHERNET 4, odnosno MAXtv, a drugi kraj kabela ukopčajte u MAXtv prijamnik u mrežni ulaz LAN.

Korak G - Spojite televizor i MAXtv prijamnik

Uzmite SCART kabel (9). Jedan kraj SCART kabela ukopčajte u ulaz TV SCART na MAXtv prijamniku, a drugi kraj ukopčajte u SCART ulaz vašeg televizora.

Korak H - Uključite MAXtv prijamnik

Odgovarajući kraj strujnog adaptera ukopčajte u strujni priključak MAXtv prijamnika, a drugi kraj strujnog adaptera u strujnu utičnicu. Nakon toga uključite MAXtv prijamnik prekidačem ON/OFF koji se nalazi sa stražnje strane MAXtv prijamnika.
! Počinje automatska konfiguracija MAXtv prijamnika - pričekajte 5-10 minuta.

Korak I - MAXtv daljinski upravljač

Otvorite stražnji poklopac na daljinskom upravljaču te umetnite priložene baterije. Pritom pripazite na polaritet baterijaje u protivnom daljinski upravljač neće raditi. Zatvorite poklopac daljinskog upravljača te na kratko pritisnete tipku OK na daljinskom upravljaču. Ukoliko ste ispravno umetnuli baterije, signalna lampica u gornjem dijelu daljinskog upravljača ce se na kratko upaliti.

 

 

Povratak na vrh