Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Telefon
 

Priključak je moguće preseliti bez promjene broja ukoliko se lokacija na koju se priključak seli nalazi u istoj županiji. Ukoliko se preseljenje vrši u drugu županiju,  doći će do promjene broja. Cijena usluge preseljenja je 101,44 kn za telefonski priključak te 101,44 kn za MAXadsl priključak.

Za preseljenje broja potrebno se obratiti Korisničkoj podršci na broj 0800 9000.

 

 

Povratak na vrh