Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Televizija

PRIPREMITE:

1. Telefon koji je spojen na telefonsku liniju na kojem je zatražena MAXtv usluga (pripremite telefonski aparat s tonskim biranjem).

2. Obavijest za MAXtv uslugu koju ste dobili u MAXtv paketu, s brojem korisničkog računa MAXtv usluge.

3. Serijski broj MAXtv satelitskog prijamnika koji se nalazi na naljepnici s donje strane prijamnika (STB SN).

pace

4. 12-znamenkasti serijski broj MAXtv dekoderske kartice koji je otisnut na donjoj strani kartice.

kartica

AKTIVIRAJTE:

Slijedite upute:

VAŽNO: Nakon što izvršite aktivaciju, spojite opremu kako je opisano dalje u uputama najkasnije u roku od 48 sati, jer će se tijekom toga vremena putem satelitskog signala na vašu MAXtv opremu poslati prava za pristup MAXtv programima.

Povratak na vrh