Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Televizija

1. UKLJUČITE MAXTV SATELITSKI PRIJEMNIK

Nakon što uključite MAXtv satelitski prijamnik tipkom na prednjoj strani uređaja, počinje automatska konfiguracija pričekajte 5 - 10 minuta dok prijamnik ne završi nadogradnju softvera i/ili liste kanala o čemu ćete biti obaviješteni na ekranu televizora ekranom za odabir jezika. U tijeku nadogradnje softvera MAXtv satelitski prijamnik ne isključujte iz napajanja kako bi se nadogradnja uspješno izvršila.

parametri


2. PODESITE PARAMETRE SIGNALA

Ukoliko je nakon odabira jezika nemoguće izvršiti provjeru jačine signala te se pojavi ekran prikazan dolje, molimo upišite sljedeće vrijednosti:
1. Identifikacija mreže: 64
2. Prijamna frekvencija: 11509
3. Polarizacija: Horizontalna
4. Broj znakova: 30000

parametri


3. PROVJERITE JAČINU I KVALITETU SIGNALA

Provjerite jačinu i kvalitetu signala na ekranu prikazanom dolje. Ukoliko vrijednosti nisu iznad minimalnih, provjerite spajanje opreme i upisane parametre signala iz prethodnih koraka. Odaberite polje "Tražim" i pritiskom na tipku OK na daljinskom upravljaču nastavite instalaciju.
Važno: ukoliko i dalje nema mogućnosti provjere jačine i kvalitete signala, provjerite način spajanja vašeg antenskog sustava kako je opisano u "Detaljnim uputama za instalaciju MAXtv usluge" u poglavlju "Provjera spajanja antenskog sustava". Također provjerite je li vaša antena usmjerena prema jugu i da nema optičkih prepreka u smjeru pozicije satelita.

instalacija

instalacija

Povratak na vrh