Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Mobitel

Javna pokretna komunikacijska mreža Hrvatskog Telekoma koristi sljedeće frekvencijske spektre:

Tehnologija Frekvencije - MHz (frekvencijski pojas) Maksimalna brzina prijenosa
2G 900 / 1800 240 kbit/s
3G 900 / 2100 42.2 Mbit/s
4G/LTE 800 (Band 20) / 1800 (Band 3) / 2100 (Band 1) 350 Mbit/s

Navedene brzine prijenosa su teoretski maksimum za pojedine pristupne tehnologije. Stvarna brzina ovisi razini signala, trenutačnoj opterećenosti mreže te o tarifi i vrsti mobilnog uređaja koji koristite. Pogledajte kartu pokrivenosti  signalom mobilne mreže Hrvatskog Telekoma.

Povratak na vrh