Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Ostalo

Roditeljska zaštita je jedinstvena  usluga Hrvatskog Telekoma koja roditeljima omogućuje, u dogovoru s djetetom, a u svrhu njihove zaštite:

 • kreirati listu kontakta koje dijete može zvati ili slati SMS poruke
 • isključiti podatkovni promet u potpunosti.
 • odrediti koje web stranice i u koje vrijeme dijete može posjećivati.

Od čega se usluga Roditeljska zaštita sastoji?

Za korisnike bonova Hrvatskog Telekoma i Simpa korisnike:

 • Kontrole dozvoljenih kontakata
 • Kontrole podatkovnog prometa - korisnik  može u potpunosti  isključiti korištenje podatkovnog prometa
 • Ograničenja pojedinih vrsta prometa  (npr. zabrana poziva ili SMS/MMS poruka prema brojevima s posebnom tarifom; zabrana prometa u roamingu i sl.)
 • Mjesečne plaćene opcije Filtriranje internetskog sadržaja 

Za  pretplatnike mobilne usluge Hrvatskog Telekoma:

 • Kontrole podatkovnog prometa - korisnik  može isključiti korištenje podatkovnog prometa
 • Ograničenja pojedinih vrsta prometa  (npr. zabrana poziva ili SMS/MMS poruka prema brojevima s posebnom tarifom; zabrana prometa u roamingu i sl.)
 • Mjesečne plaćene opcije Filtriranje internetskog sadržaja 

Za pretplatnike fiksne usluge  MAXadsl paketa Hrvatskog Telekoma:

 • Mjesečne plaćene opcije Filtriranje internetskog sadržaja

Kome je Roditeljska zaštita namijenjena?

Roditeljska zaštita, kako i samo ime kaže, namijenjena je upravo roditeljima (posebno djece u dobi od 10-14 godina) te djeci koji su danas suočena s  pritiskom nabave prvog mobilnog telefona ili samostalnog surfanja na internetu. Cilj Roditeljske zaštite je pomoći im da se zaštite od neprimjerenog sadržaja na Internetu te neželjenih kontakata.  

Tko sve može aktivirati Roditeljsku zaštitu?

Roditeljska zaštita namijenjena je novim i postojećim:

 • Aktivnim Simpa korisnicima i korisnicima bonova Hrvatskog Telekoma koji su registrirani
 • Novim i postojećim privatnim pretplatnicima mobilne usluge Hrvatskog Telekoma sljedećih paketa: Plan za obitelj L/XL/XL+/XXL/XXL+, Plan za razgovore XS/S, Plan za surfanje M/L, Plan za mlade i Plan za zabavu XL/XXL, Mobile net XS/S/M/L/XL i Extreme mobile net L/XL,  Ultra Mobile net tarife L/XL  te Mobile Net S mini, Mobile net day, Mobile net M+, Mobile net L+, Ultra Mobile net XL+.
 • Novim i postojećim privatnim pretplatnicima fiksnih usluga Hrvatskog Telekoma sljedećih paketa:  MAXadsl, MAX2, MAX3 i Ultra MAX.

Gdje i kako aktivirati Roditeljsku zaštitu?

Uslugu je najjednostavnije aktivirati i administrirati putem Moj Telekom Portala.

Također, korisnici bonova uslugu se mogu aktivirati u bilo kojem T-Centru, a pretplatnici fiksnih i mobilnih usluga Hrvatskog Telekoma mogu Roditeljsku zaštitu aktivirati pozivom Korisničkoj podršci.

Može li se aktivirati samo dio Roditeljske zaštite?

Korisnik može odabrati koje dijelove Roditeljske zaštite želi aktivirati. Moguće je samo filtriranje internetskog sadržaja ili aktiviranje samo pojedine  zabrane. Svi dijelovi Roditeljske zaštite su besplatni osim filtriranja internetskog sadržaja koje se naplaćuje 15 kn/mj. No, i filtriranje se prva dva mjeseca naplaćuje samo 1kn/mj., kako bi korisnici mogli isprobati prednosti usluge.

Kako  administrirati postavke?

Postavke se administriraju na Moj Telekom Portalu za korisnički račun na kojem se želi aktivirati Roditeljska zaštita. Portalu pristupite na moj.hrvatskitelekom.hr.

Što ako se zamijeni uređaj?

Zaštita i blokada postavlja se na SIM kartici, bez obzira na mobilni uređaj.

Na kojoj tarifi se može aktivirati Roditeljska zaštita - Dozvoljeni kontakti?

Roditeljska zaštita - Dozvoljeni kontakti može se aktivirati na svim glasovnim tarifama za korisnike bonova.

Kako dodati ili  promijeniti listu dozvoljenih brojeva ili ponovno uključiti  surfanje?

Promjena ili dodavanje brojeva  na listu dozvoljenih kontakata je besplatno, tako da  roditelj može dodavati ili skidati brojeve s liste prema potrebi. Najjednostavnije je sve navedene promjene napraviti putem Moj Telekom Portala ili promjenu možete zatražiti na prodajnom mjestu ili pozivom Korisničkoj podršci.

Na kojoj tarifi se može aktivirati Roditeljska zaštita -  Ograničenje pojedinih vrsta prometa?

Roditeljska zaštita - Ograničenje pojedinih vrsta prometa može se aktivirati na svim glasovnim tarifama za korisnike bonova te na sljedećim tarifama na pretplatu: Plan za obitelj L/XL/XL+/XXL/XXL+, Plan za razgovore XS/S, Plan za surfanje M/L, Plan za mlade, Plan za zabavu XL/XXL, Mobile net XS/S/M/L/XL i Extreme mobile net L/XL,  Ultra Mobile net tarife L/XL&, Mobile Net S mini, Mobile net day, Mobile net M+, Mobile net L+, Ultra Mobile net XL+.

Koja se ograničenja mogu aktivirati?

Korisnik može sam uključiti jedno od sljedećih ograničenja:

 • Zabrana poziva prema brojevima s posebnom tarifom (VAS pozivi)
 • Zabrana slanja SMS /MMS poruka  s posebnom tarifom (VAS SMS/MMS)
 • Zabrana međunarodnih poziva
 • Zabrana roaminga (zabrana svih usluga u roamingu)
 • Zabrana podatkovnog prometa u  roamingu
 • Zabrana slanja MMS poruka

Što je i što sve uključuje filtriranje internetskog sadržaja?

Korisnik ima mogućnost definirati internetski sadržaj kojemu ima pristup prilikom surfanja putem mobilnog uređaja, tableta ili  računala. Korisnik sam definira postavke putem Moj Telekom portala.
Korisnik može odabrati uključivanje:

 • sigurne pretrage (podrazumijeva zabranu kategorija Seks & Nasilje, Ovisnosti i Sigurnost,  u razdoblju od 0-24, radnim danom i vikendom).
 • odabir kategorija kojima se želi onemogućiti  pristup (npr. Igrice, Društvene mreže, Klađenje i sl.)
 • odabir pojedinih internetskih stranica kojima se želi omogućiti ili onemogućiti pristup
 • odabir zabrana preuzimanja pojedinih vrsta  datoteka (npr. slikovnih datoteka poput JPG, JPEG, PNG; glazbenih datoteka poput MP3 i sl.)

Koje su početne postavke?

Postavke koje automatski uključene prilikom aktivacije Filtriranja internetskog sadržaja su Sigurna pretraga, što podrazumijeva da su aktivirane  kategorije Seks & Nasilje, Ovisnosti i Sigurnost. Vrijeme uz sve kategorije (bilo one aktivirane ili ne) je 0-24 radnim danima i vikendom. 

Je li moguće odrediti vrijeme kada dijete / korisnik ima pristup Internetu?

Korisnik može sam odrediti vrijeme na koje se odnosi filtriranje internetskog sadržaja, odnosno u kojem ima pristup Internetu.

Kako pristupiti „zabranjenom“ sadržaju na računalu ili mobitelu na kojem je aktivirana Roditeljska zaštita - Filtrirane internetskog sadržaja ?

 Unosom odgovarajuće lozinke korisnik može  pristupiti sadržaju unatoč uključenoj zabrani.  lozinku treba zatražiti na Moj Telekom portalu  unosom broja/e-mail adrese na koji želi da mu se lozinka pošalje, a koji je različit od broja na kojem je uključeno Filtriranje. Također, na portalu je moguće promijeniti dobivenu inicijalnu lozinku kao i ponovno je zatražiti preko Moj Telekom portala.

Tko sve može aktivirati Filtriranje internetskog sadržaja?

 • Novi i postojeći registrirani aktivni korisnici bonova Hrvatskog Telekoma i Simpa korisnici
 • Novi i postojeći privatni pretplatnici mobilne usluge Hrvatskog Telekoma sljedećih paketa: Plan za obitelj L/XL/XXL, Plan za razgovore XS/S, Plan za surfanje M/L, Plan za mlade i Plan za zabavu XL/XXL, Mobile net XS/S/M/L/XL i Extreme mobile net L/XL,  Ultra Mobile net tarife L/XL  te Mobile Net S mini
 • Novi i postojeći privatni pretplatnici fiksnih usluga Hrvatskog sljedećih paketa:  MAXadsl, MAX2, MAX3 i Ultra MAX.

Napomena za korisnike bonova:
Roditeljska zaštita dostupna je za aktivaciju samo registriranim korisnicima bonova. Za registraciju pošaljite s broja koji želite registrirati SMS poruku  sadržaja REG na 13144 (pripremite OiB i osobnu iskaznicu), više detalja potražite na www.hrvatskitelekom.hr.

Kolika je cijena i koliko traje?

Svaki korisnik koji aktivira opciju Filtriranje internetskog sadržaja stječe pravo istu koristiti prva dva mjeseca po promotivnoj cijeni od 1 kn (PDV uključen). Redovna cijena usluge je 15 kn mjesečno (PDV uključen). Filtriranje internetskog sadržaja je mjesečna opcija koja ima valjanost 30 dana.

 

Povratak na vrh