Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Televizija

A. Opći opis

Daljinski upravljač ima dva načina rada:

Set top box (STB) mode:

STB način rada je pretpostavljeni odabir. LED svjetlo pali se svakim pritiskom na tipku daljinskog upravljača.

TV mode:

Ovaj način rada u startu nije programiran. Nakon programiranja ovaj mode može se aktivirati istovremenim pritiskom crvene i plave tipke na daljinskom upravljaču. Nakon 10 sekundi neaktivnosti u TV modu, daljinski upravljač se prebacuje natrag u STB mode.

TV baza podataka sadrži sljedeće funkcije:

Upute za programiranje daljinskog upravljača Ruwido (PDF)»
Upute za programiranje daljinskog upravljača Philips RC2764510 (PDF)»

Nakon programiranja TV moda, tipke “GLASNOĆA +/-“ i “BEZ ZVUKA (MUTE)” uvijek upravljaju TV uređajem bez obzira na trenutni način rada daljinskog upravljača.
Programirani kod TV uređaja ostaje programiran u daljinskom upravljaču i nakon umetanja novih baterija.

B.  Mod programiranja

Kako biste ušli u mod programiranja daljinskog upravljača, pritisnite istovremeno “CRVENU” i "PLAVU" tipku i držite ih minimalno 2 sekunde, sve dok LED svjetlo ne zasvijetli dva puta.

B1. Direktno programiranje TV prijamnika

 • Stavite 2 nove 1.5V baterije tipa "AAA/LR 03”. (obratite pažnju na polaritet baterija kako je naznačeno u pretincu za umetanje baterija na daljinskom upravljaču.)
 • Upalite TV prijamnik
 • U tablici TV prijamnika pronađite proizvođača / marku vašeg televizora (npr. Sony)
 • Pored imena proizvođača televizora naći ćete jedan ili više 3-znamenkastih kodova. Te kodove trebate unijeti u daljinski upravljač kako biste omogućili kontrolu TV prijamnika.
 • Uđite u mod programiranja
 • Nakon što LED svjetlo trepne 2 puta unutar 10 sekundi, unesite troznamenksati numerički kod sa liste
 • Nakon unosa koda, LED svjetlo će dva puta trepnuti, što znači da je uneseni kod prihvaćen. U slučaju da unesete krivi, nepostojeći kod, LED svjetlo će zasvijetliti na dvije sekunde.
 • Usmjerite daljinski upravljač prema televizoru i pritisnite “STAND-BY” tipku. Ukoliko se vaš TV prijamnik ne ugasi, ponovite korake od 3 do 8 i unesite sljedeći numerički kod s liste.
 • Ako se vaš TV prijamnik ugasi nakon što ste pritisnuli tipku “STAND-BY”, to znači da je daljinski upravljač pronašao kompatibilni kod. Testirajte ostale tipke. Ukoliko neke tipke ne funkcioniraju ispravno, pokušajte ponovo programirati daljinski upravljač unosom sljedećeg koda s liste.
 • Ako nakon unosa svih kodova s liste pored marke vašeg TV prijamnika ne uspijete ispravno programirati daljinski upravljač, pokušajte funkciju traženja marke (u nastavku)

B2. Traženje marke TV prijamnika

Ako programiranje unošenjem kodova s liste proizvođača TV prijamnika ne uspije, probajte s automatskim traženjem marke.
Provjerite jesu li u daljinskom upravljaču umetnute baterije (pogledajte korak 1 direktnog programiranja TV prijamnika).

Slijedite korake:

 • Upalite TV prijamnik
 • Uđite u mod programiranja
 • Nakon što LED svjetlo trepne 2 puta unutar 10 sekundi, unesite troznamenksati numerički kod 0 0 3 . Nakon unosa koda, LED svjetlo će dva puta trepnuti što znači da je uneseni kod prihvaćen.
 • Unesite troznamenksati numerički kod s liste proizvođača / marke TV prijamnika
 • Nakon unosa koda, LED svjetlo će dva puta trepnuti što znači da je uneseni kod prihvaćen
 • Pritisnite i držite tipku “STAND-BY” dok se TV prijamnik ne ugasi. Za vrijeme traženja koda proizvođača / marke TV prijamnika možete pustiti tipku “STAND-BY” i testirati ostale tipke. 
  Ako ne pritisnete tipku u roku od 10 sekundi, traženje marke TV prijamnika bit će prekinuto i daljinski upravljač će se vratiti u set top box mod što će biti signalizirano LED svjetlom upaljenim 2 sekunde. 
  Ako se vaš TV prijamnik ugasi (ode u stand-by mod) za vrijeme traženja marke TV prijamnika, pustite “STAND-BY” tipku i pritisnite “OK” tipku kako biste memorirali pronađenu tabelu kodova. LED svjetlo će zasvijetliti dva puta kao potvrda spremanja pronađenog koda.
 • U nekim slučajevima, za vrijeme traženja marke TV prijamnika, daljinski upravljač može pronaći nekoliko kodova koji mogu upravljati vašim televizorom, ali neke od tipki na daljinskom upravljaču neće raditi. U tom slučaju daljinski upravljač je pronašao djelomično odgovarajući kod pa ćete trebati ponovo pokrenuti postupak traženja marke TV prijamnika (koraci 2 do 6) dok se ne pronađe bolji kod. 
  Kada ponovno pokrenete postupak traženja marke TV prijamnika, daljinski upravljač nastavlja od posljednjeg spremljenog koda.

Nakon prolaska kroz sve spremljene kodove, LED svjetlo će zasvijetliti 5 puta i traženje marke TV prijamnika će prestati.

B3. Automatsko traženje

Ako programiranje pomoću liste kodova i traženje marke TV prijamnika ne uspije, možete pokušati automatsko traženje kroz sve dostupne kodove.

 • Provjerite jesu li u daljinskom upravljaču umetnute baterije (pogledajte korak 1 direktnog programiranja TV prijamnika)
 • Upalite TV prijamnik
 • Uđite u mod programiranja
 • Nakon što LED svjetlo trepne 2 puta unutar 10 sekundi, unesite troznamenkasti numerički kod 0 0 1 . Nakon unosa koda, LED svjetlo će dva puta trepnuti, što znači da je uneseni kod prihvaćen.
 • Pritisnite i držite tipku “STAND-BY” dok se TV prijamnik ne ugasi. Traženje odgovarajućeg koda može potrajati i do 10 minuta. Tijekom automatskog traženja možete pustiti tipku “STAND-BY” i testirati ostale tipke. 
  Ako ne pritisnete tipku u roku od 10 sekundi, automatsko traženje bit će prekinuto i daljinski upravljač će se vratiti u set top box mod što će biti signalizirano LED svjetlom upaljenim 2 sekunde. Ako se vaš TV prijamnik ugasi (ode u stand-by mod) za vrijeme automatskog traženja, pustite “STAND-BY” tipku i pritisnite “OK” tipku kako biste memorirali pronađenu tabelu kodova. LED svjetlo će zasvijetliti dva puta kao potvrda spremanja pronađenog koda.
 • U nekim slučajevima za vrijeme automatskog traženja daljinski upravljač može pronaći nekoliko kodova koji mogu upravljati vašim televizorom, ali neke od tipki na daljinskom upravljaču neće raditi. U tom slučaju daljinski upravljač je pronašao djelomično odgovarajući kod pa ćete trebati ponovo pokrenuti postupak automatskog traženja (koraci 2 do 6) dok se ne pronađe bolji kod.

Kada ponovno pokrenete postupak automatskog traženja, daljinski upravljač nastavlja od posljednjeg spremljenog koda.
Nakon prolaska kroz sve spremljene kodove LED svjetlo će zasvijetliti 5 puta te će traženje marke TV prijamnika prestati.
Bilješka: 
U koraku 5: Za vrijeme automatskog traženja možete pritisnuti navigacijsku tipku “DOLJE” do 5 puta kako bi odabrali prethodne kodove. Ovaj postupak može vam pomoći ukoliko ste zabunom pritisnuli tipku “STAND-BY” ili je držali predugo pritisnutu. Pritisnite navigacijsku tipku “GORE” za nastavak traženje unaprijed.

B4. Traženje po spremljenim 3-znamenkastim kodovima

 • Uđite u mod programiranja
 • Pomoću numeričkih tipki unesite troznamenkasti kod 0 0 2 . LED svjetlo će dva puta trepnuti, što znači da je uneseni kod prihvaćen .
 • Kako biste potražili spremljene kodove, pritisnite „1“ za prvu znamenku, „2“ za drugu znamenku, te „3“ za treću znamenku. Nakon unosa svake znamenke, prebrojite koliko puta LED svjetlo zasvijetli. Možete ponoviti čitanje pritiskom na „1“, „2“ ili „3“ u slučaju da niste sigurni da ste zapisali točan kod.

Bilješka: Ukoliko LED svjetlo ne zasvijetli nakon što ste pritisnuli jednu od tri gore navedene tipke, znači da je tražena znamenka koda 0.
Primjer:

 • Pritisnite tipku za stoticu (numerička tipka 1). LED svjetlo je zasvijetlilo 3 puta. 
  Prva znamenka troznamenkastog koda je 3.
 • Pritisnite tipku za desetice (numerička tipka 2). LED svjetlo je zasvijetlilo 1 puta. 
  Druga znamenka troznamenkastog koda je 1.
 • Pritisnite tipku za jedinice (numerička tipka 3). LED svjetlo je zasvijetlilo 6 puta. 
  Zadnja znamenka troznamenkastog koda je 6.
 • U ovom primjeru, kod je 316.

Zapamtite dobiveni kod u slučaju da trebate ponovno re-programirati vaš daljinski upravljač.

B5. Brisanje memoriranog koda

 • Uđite u mod programiranja.
 • Unesite kod 0 0 0 . LED svjetlo će dva puta trepnuti što znači da je uneseni kod prihvaćen . Daljinski upravljač je vraćen na početne postavke.
Povratak na vrh