Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Na početnoj stranici portala kliknite na “Moje Postavke” , a zatim na “Centralna jedinica”. U polju pod nazivom “Internetska veza” vidjet ćete postotak jačine GPRS signala. Jačina koja je iznad vrijednosti 15% je zadovoljavajuća.

Povratak na vrh