Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Prvo provjerite je li vaš izgubljeni privjesak prisutan u vašem domu. To ćete učiniti klikom na “Moje Postavke” na početnoj stranici portala, a zatim na “Oprema” te na sliku privjeska koji želite provjeriti. Ukoliko ste privjesak negdje zametnuli u vašem domu, on će na otvorenoj stranici imati status “Prisutan” nakon čega je potrebno pronaći ga u vašem domu. Ukoliko ste privjesak izgubili negdje izvan doma, on će na otvorenoj stranici imati status “Odsutan”. U tom slučaju, kako biste spriječili njegovo neovlašteno korištenje, izbrišite ga sa sustava Sigurnog doma kako je opisano u odgovoru na pitanje “Kako mogu ukloniti senzor ili uređaj iz sustava Sigurnog doma?”

Povratak na vrh