Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

HT mail serveri su:

  • Dolazni e-mail server (Incoming mail Server) POP3: pop.ht.hr
  • Odlazni e-mail server (Outgoing Mail Server) SMTP: mail.ht.hr
Povratak na vrh