Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Telefon

SMS telefonskom imeniku pristupa se slanjem SMS upita na broj 11888  a pretraživanje možete obaviti po broju telefona ili imenu. Kratku pomoć o upotrebi usluge možete dobiti i na svoj mobilni uređaj ako pošaljete znak '?' na broj 11888.

Napomena: SMS upite moguće je slati samo s HT HR mobilne mreže. 

Povratak na vrh