Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Telefon

SMS telefonskom imeniku pristupa se slanjem SMS upita na broj 11888, a pretraživanje možete obaviti po broju telefona ili imenu.

Napomena: SMS upite moguće je slati iz svih mobilnih mreža.
SMS poruka iz svih mobilnih mreža prema kratkom broju 11888 naplaćuje se 1,85 kn s PDV-om.

Povratak na vrh