Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Kada centralna jedinica svijetli bijelom bojom to znači da je uspješno instalirana i normalno radi.
Kada centralna jedinica trepti crvenom bojom kod uključenja ili isključenja, to obično znači da je potpuno nova i još nije instalirana, ali je spremna za pokretanje instalacije. Sustav čeka unos ID oznake centralne jedinice putem portala Sigurnog doma.
Tijekom instalacije centralna jedinica trepti bijelom bojom tijekom prepoznavanja i instalacije opreme i senzora. Tijekom imenovanja opreme i senzora te postavljanja u vašem domu, centralna jedinica trepti rozom bojom.
Tijekom nadogradnje softwarea centralna jedinica će zasvijetliti crvenom bojom na nekoliko minuta, a nakon toga će treptati rozom bojom sve dok nadogradnja nije gotova.
Kada se centralna jedinica naizmjenično mijenja crveno i bijelo svijetlo to znači da komunicira sa sustavom Sigurnog doma i prima informacije o novoj konfiguraciji ili nove postavke koje ste putem portala usluge podesili prema vašim željama.
Ako centralna jedinica svijetli bijelim prigušenim svjetlom, uključen je rad na baterije. Razlog tome može biti nestanak struje u vašem domu ili je greškom isključena iz utičnice.

Povratak na vrh