Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Siguran dom je što je više moguće prilagođen kućnim ljubimcima, ali teško je napraviti sustav koji će u potpunosti biti neosjetljiv na kretnje ljubimaca.
Senzori pokreta najviše detektiraju kretnje pasa i mačaka. Međutim, možete postaviti opcije portala tako da koristite jedino senzore u prostorijama gdje vaši ljubimci nemaju pristupa.
Kako biste izbjegli da ljubimci aktiviraju alarm, smjestite senzore pokreta na povišena mjesta.

Povratak na vrh