Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Na glavnoj stranici portala kliknite na “Moje postavke, a zatim na Oprema te na sliku senzora čiju jačinu bežičnog signala želite provjeriti. U retku “Signal” pronađite postotak signala koji ostvaruje senzor. Ako je jačina signala ispod 50%, razmislite o tome da ga smjestite na povoljniji položaj (bliže centralnoj jedinici te s manje prepreka između centralne jedinice i senzora).

Povratak na vrh