Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Internet

Tome može biti više razloga:

  • Neki od senzora je možda ukraden. Provjerite jesu li svi senzori na mjestu gdje trebaju biti. Ukoliko nisu, savjetujemo da učinite kako je opisano u odgovoru na pitanje “Izgubio sam privjesak i brinem se da mi netko ne uđe u stan.“
  • Centralna jedinica je izgubila bežičnu vezu s nekim od senzora. To se može dogoditi zbog promjenjivih uvjeta u vašem domu. Pokušajte ukloniti bateriju iz tog senzora na 1 minutu, te je umetnite nazad u senzor. Pričekajte nekoliko minuta te na portalu provjerite status tog senzora.
  • Neki od senzora ima bateriju koja je preslaba. Na portalu pod opcijama “Oprema” provjerite jačinu baterije tog senzora. Ako je ona manja od 2.6V, zamijenite bateriju. Baterija koja se koristi je tipa CR2 jačine 3.2V.
  • Položaj senzora nije odgovarajući. To se može dogoditi ako ste premjestili centralnu jedinicu ili u svome stanu dodali prepreke između centralne jedinice ili toga senzora poput namještaja ili zidova. Pokušajte pronaći povoljniji položaj za taj senzor,čim bliže centralnoj jedinici, kako je opisano u uputama usluge u dijelu instalacije.

Važno: Siguran dom neće automatski javiti da privjesak nije prisutan u vašem domu, osim ako ste to izričito postavili u postavkama portala. Razlog tomu je što je sama svrha privjesaka da napuštaju dom zajedno s vašim ukućanima koji ih koriste.

Povratak na vrh