Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Telefon

IP Multimedia SubSystem je tehnologija nove generacije na koju se prelazi kako bi se u budućnosti osigurala ponuda novih usluga, odnosno kako biste mogli čim prije dobiti tražene usluge HT-a.

Koje su prednosti usluge Internet telefonije?

Prednosti primjene Internet telefonije su sljedeće:

  • realizacija dodatnih usluga istog dana
  • potpune informacije o dostupnosti MAXadsl i MAXtv usluge te kraći rok njihove instalacije
  • unapređenje telekomunikacijskih usluga bez direktnog ulaska našeg tehničkog osoblja u vaš dom
  • obogaćivanje ponude usluga baziranih na internetu

Mijenja li se moj telefonski broj, cijena mjesečne naknade i usluga prelaskom na Internet telefoniju?

Prelaskom na Internet telefoniju ne dolazi do promjene vašeg broja, cijene mjesečne naknade ili usluga, one ostaju iste.

Na koji način se uključuje telefon?

Telefonski uređaj potrebno je uključiti u Phone 1 priključak na stražnjoj strani modema kojeg ćete dobiti ukoliko ga do sada niste imali ili vaš postojeći modem ne podržava uslugu.

Mogu li nastaviti koristiti više telefonskih uređaja?

U Phone 1 priključak na modemu moguće je priključiti samo jedan telefonski uređaj. U slučaju da želite koristiti više telefonskih uređaja potreban vam je razdjelnik koji se uključuje u Phone 1 priključak te se potom na razdjelnik može priključiti više telefonskih aparata.

Treba li podešavati kakve postavke na modemu?

S vaše strane nije potrebno nikakvo podešavanje postavki na modemu za korištenje usluge Internet telefonije već se to obavlja udaljenim pristupom od strane HT-a.

Ukoliko moj modem podržava uslugu Internet telefonije kako ću znati je li ista aktivna?

U trenutku kada vam usluga Internet telefonije bude dostupna na prednjoj strani vašeg modema zasvijetlit će VoIP/Phone1/Voice LED lampica, ovisno o tipu modema koji koristite. Potom je potrebno slijediti upute koje ćete dobiti.

Mogu li koristiti fax uređaj?

Možete.

Je li podržana moja trenutna klasična analogna modemska dial-up veza?

Da, vaša trenutna modemska veza je podržana.

Mogu li koristiti telefon s pulsnim biranjem?

Ne, telefonski uređaj s pulsnim biranjem potrebno je zamijeniti s uređajem koji podržava tonsko biranje.

Kako koristim više uređaja u raznim dijelovima kuće, mogu li se prelaskom na novu tehnologiju i dalje njima služiti?

Da, ali su potrebne sitne preinake na kućnoj instalaciji koje može napraviti naš tehničar.

Koje napajanje struje je najbolje za ispravan rad modema, a time i telefonske usluge na novoj tehnologiji?

Za ispravan rad modema kao i govorne usluge putem tehnologije nove generacije potrebno je modem priključiti na napajanje od 220V.

 

Povratak na vrh