Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Televizija

Najčešće se radi o kratkotrajnom prekidu signala, pričekajte par minuta. Pokušajte prebaciti na neki drugi kanal. Ukoliko i dalje stoji ista poruka, ugasite MAXtv uređaj na nekoliko trenutaka te ga ponovno upalite.

Također, pokušajte riješiti smetnju putem Virtualnog tehničara.

Povratak na vrh