Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Televizija
  1. Provjerite je li došlo do fizičkog prekida na kablovima između MAXadsl i MAXtv uređaja
  2. Provjerite je li MAXadsl uređaj upaljen i svijetle li na njemu lampica LAN 3 ili LAN 4 ovisno gdje je spojen ethernet kabel od MAXtv-a
  3. Ugasite prvo ADSL uređaj na nekoliko trenutaka, upalite te nakon nekoliko minuta ponovite isto sa MAXtv uređajem
  4. Smetnje pokušajte riješiti putem Virtualnog tehničara
Povratak na vrh