Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Televizija
  1. Ukoliko koristite uslugu Snimalica, a prilikom reproduciranja sadržaja vidite samo crnu sliku, probajte se vratiti na neki od kanala, te ponovno ući u snimljeni sadržaj ili u videoteci pustite najavu nekog od filmova na par sekundi, te nakon toga ponovno pokušajte pustiti snimljeni sadržaj
  2. Isključite MAXtv uređaj na nekoliko minuta, ponovno ga uključite i pričekajte do učitavanja
  3. Smetnje pokušajte riješiti putem Virtualnog tehničara.
Povratak na vrh