Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Ostalo

Plaćanje računa za HT mobilne i fiksne usluge kreditnom ili debitnom karticom omogućeno je svim privatnim korisnicima koji koriste Moj Telekom profil putem Moj Telekom portala ili Moj Telekom HR mobilne aplikacije za Android i iOS platformu.

Kako bi korisnici mogli koristiti mogućnost online plaćanja, potrebno je imati aktiviran e-račun. Isti je moguće aktivirati neposredno prije online plaćanja u istom procesu.

Saznajte više o e-računu.
Česta pitanja i odgovori o e-računu.

Povratak na vrh