Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Mobitel

Ova usluga omogućuje preusmjeravanje vaših poziva (kada je mobilni telefon isključen ili je izvan područja pokrivanja, ili kada ste zauzeti) na bilo koji broj u fiksnoj ili mobilnoj mreži.
Četiri su vrste usluge preusmjeravanja poziva i sve mogu biti istodobno aktivirane, no bezuvjetno preusmjeravanje svih poziva ima prednost pred ostalima. Uslugu preusmjeravanja poziva možete aktivirati preko izbornika vašeg mobilnog telefona ili unosom simbola i brojeva:

Bezuvjetno preusmjeravanje svih poziva

 • Aktiviranje: *21*broj_na_ koji_želite_ preusmjeriti_ pozive# - pa tipka za pozivanje

 • Provjera statusa: *#21 - pa tipka za pozivanje

 • Poništavanje: #21# - pa tipka za pozivanje

Preusmjeravanje poziva kada se nitko ne javlja

 • Aktiviranje: *61*broj_na_ koji_želite_ preusmjeriti_ pozive# - pa tipka za pozivanje

 • Provjera statusa: *#61 - pa tipka za pozivanje

 • Poništavanje: #61# - pa tipka za pozivanje

 • Određivanje vremena nakon kojeg se poziv preusmjerava:
  *61*broj_na_ koji_želite_ preusmjeriti_ pozive*vrijeme# - pa tipka za pozivanje
  Umijesto "vrijeme" upišite 5, 10, 15, 20, 25 ili 30, ovisno o periodu (u sekundama) nakon kojeg će se izvršiti preusmjeravanje.

Preusmjeravanje poziva kada je mobitel isključen ili je izvan područja pokrivenosti

 • Aktiviranje: *62*broj_na_ koji_želite_ preusmjeriti_ pozive# - pa tipka za pozivanje

 • Provjera statusa: *#62 - pa tipka za pozivanje

 • Poništavanje: #62# - pa tipka za pozivanje

Preusmjeravanje poziva u slučaju zauzete linije

 • Aktiviranje: *67*broj_na_ koji_želite_ preusmjeriti_ pozive# - pa tipka za pozivanje

 • Provjera statusa: *#67 - pa tipka za pozivanje

 • Poništavanje: #67# - pa tipka za pozivanje

Poništavanje preusmjeravanja

 • Sve vrste usluge preusmjeravanja poziva moguće je poništiti upisivanjem: ##002# pa tipka za pozivanje

Cijena: Aktivacija usluge Preusmjeravanja poziva se ne naplaćuje, kao ni preusmjeravanje prema Govornoj pošti unutar HT GSM mreže. Broj na koji ste preusmjerili poziv ne snosi nikakve troškove, a sva preusmjeravanja poziva iz HT GSM mreže naplaćuju se broju na kojem je aktivirano preusmjerenje po cjeniku odlaznih poziva (poziv će vam se naplatiti kao da sa svog mobilnog telefona pozivate broj na koji ste preusmjerili poziv).

Povratak na vrh