Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Ostalo

Registraciju Telekom ID-a putem MAXtv usluge radite tako da na Moj Telekom Portal stranici za registracijukliknete na gumb "MAXtv".

Nakon što ste kliknuli na  "MAXtv" u 1. koraku registracije upišite MAXtv korisnički broj, OIB, te Oznaku korisnika koja se nalazi na računu i kliknite na "Nastavite".

NAPOMENA: Ukoliko vam nije poznata oznaka korisnika registrirati se možete putem MAXtv glavnog pina, što je opisano na slijedećem koraku.

Ako ste odabrali način registracije putem MAXtv glavnog PIN-a upišite upišite MAXtv korisnički broj, OIB, te MAXtv glavni PIN pa klik na "Nastavite".

Na 2. koraku prikazuju se Podaci o usluzi i Osobni podaci, molimo provjerite iste i kliknete na "Nastavite".

Na 3. koraku upišite podatke koji se traže od vas pa kliknite na "Registrirajte Moj Telekom profil".

NAPOMENA: Kako biste uspješno aktivirali Moj Telekom profil potrebno je upisati ispravnu e-mail adresu na koju imate pristup, jer će vam na nju biti poslan aktivacijski link.

Kroz nekoliko minuta na e-mail adresu koju ste upisali stići će vam aktivacijski link na koji trebate kliknuti kako biste aktivirali profil.

Nakon aktivacije Telekom ID profila, ukoliko je pronađena još neka usluga na vašem OIB-u bit će vam ponuđena mogućnost pridruživanja. Ukoliko usluga nije automatski pronađena, a koristite ju, doregistraciju možete napraviti ručno putem gumba za tu uslugu.

Za nastavak surfanja portalom kliknite na "Ne hvala, želim vidjeti svoje usluge" i prijavite se.

Povratak na vrh