Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Ostalo
  • Nakon prijave na Moj Telekom Portal kliknite na  
  • u padajućem izborniku odaberite Dodajte moje usluge u Moj Telekom
  • ili u lijevom izborniku na Naslovnici istu rubriku : Dodajte moje usluge u Moj Telekom
  • ako postoji neka od usluga po vašem OIB-u spremna za pridruživanje, ista će biti ponuđena te odabirom pridružena vašem Telekom ID profilu
  • a ako usluga nije automatski prepoznata, odaberite gumb vezan uz uslugu koju želiš dodati
Povratak na vrh