Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Ostalo

Kako biste aktivirali E-račun, kliknite u lijevom izborniku na "Računi", a zatim na račun za koji želite aktivirati E-račun.

NAPOMENA: Opcija za aktivaciju E-računa prikazuje se samo ukoliko E-račun već nije aktiviran.

Zatim kliknite na "Aktivirajte e-račun".  U za to predviđeno polje unesite e-mail adresu na koju želite primati e-račun. Ako želite primiti obavijest o dostavi računa SMS-om, označite i to polje. Kliknite na "Aktivirajte e-račun".

Povratak na vrh