Pitanja i odgovori

Kako vam možemo pomoći?
Siemens

NAPOMENA: Za konfiguriranje modema spojite računalo žičnim putem (preko ETHERNET 1 ili 2 konektora).

Ulazak u početnu stranicu konfiguratora modema putem web preglednika:

Hrvatski Telekom automatskim postavljanjem usluga na modem omogućuje da vaš MAX WLAN modem ne trebate podešavati preko konfiguratora modema, i to za:
MAXadsl uslugu - automatski će se postaviti MAXadsl korisničko ime i lozinka koju ste dobili od Hrvatskog Telekoma.
bežičnu (WLAN) mrežu na modemu - automatski će se postaviti i zaštititi bežična mreža na modemu koristeći WEP 128-bitna enkripcija. Ime postavljene mreže (SSID) i lozinku kojom je zaštićena dobili ste pisanim putem od Hrvatski Telekom.

1. Otvorite web preglednik (npr. Internet Explorer). U adresno polje web preglednika upišite adresu "192.168.1.1" i pritisnite Enter na tipkovnici. Otvorit će se prozor prikazan kao na slici ispod.

sx763

2. U otvorenom prozoru prikazanom ispod upišite lozinku (password): "user". Kliknite na "OK". Otvorit će se prozor prikazan na slici dolje.

sx763

3. U prozoru prikazanom gore kliknite na "OK".

4. Nakon nekoliko trenutaka otvorit će se početna stranica konfiguratora putem koje možete upisivati korisničke podatke Hrvatski Telekom ADSL usluge (MAXadsl i ostale), uključiti bežičnu mrežu i postaviti njezinu zaštitu. Početna stranica konfiguratora prikazana je na sljedećoj slici.

sx763


PODEŠAVANJE ILI IZMJENA POSTAVKI MODEMA

Napomena: Hrvatski Telekom sustav za automatsko postavljanje MAXadsl-a vam je pri prvom spajanju modema automatski podesio MAXadsl korisničko ime i lozinku te ovaj dio uputa pratite samo ako ih naknadno želite promijeniti.

1.U početnoj stranici konfiguratora odaberite "Advanced Settings".

sx763

2. Odabite "Internet" za konfiguraciju internet veze.

sx763

7. Odaberite "Internet Connection" za detaljan unos parametara.

sx763

U sljedećem koraku upišite vrijednosti za parametre:

Protokol: odaberite PPPoE (routing mode) 
Username: unesite svoje MAXadsl korisničko ime (mora sadržavati nastavak @htnet-dsl)
Password: unesite svoju MAXadsl lozinku
Confirm password: ponovite svoju MAXadsl lozinku
VPI/VCI: Za vrijednost VPI unesite 0, a VCI unesite 33 

8. Nakon unesenih parametara potvrdite sa "OK".

sx763

9. Nakon ulaska u pojedine opcije konfiguratora, uvijek se klikom na "Home" (označeno na donjoj slici) možete vratiti na početnu stranicu konfiguratora.

sx763

Povratak na vrh